LogoHigherFront

Organisaties ontwikkelen als mensen in beweging komen

Waarom?

Plezier in het werk, dat gunt u elke medewerker. Maar excellente bedrijfsvoering vergt meer dan dat: plezier in presteren. Daarvoor heeft u mensen nodig die vanuit hun intrinsieke motivatie de lat voor zichzelf steeds weer net iets hoger leggen, die erop gebrand zijn om morgen nog beter te zijn dan vandaag.

Ongetwijfeld heeft u zulke mensen al in huis. Wij zijn er zelfs tamelijk zeker van dat het er meer zijn dan u denkt. Keer op keer blijkt: als je mensen in staat stelt om hun strengths te benutten, als je ervoor zorgt dat hun verantwoordelijkheden nauw aansluiten bij hun talenten en drijfveren, dan worden zij pas echt hun ware zelf. In de bedrijven en organisaties met wie wij de transitie naar strengths based maken, zien wij steevast onvermoede krachten loskomen.

Alles wat we bij Higher doen, is erop gericht om de voorwaarden te scheppen voor plezier in presteren.

Plezier in presteren

Uw intrinsiek gemotiveerde professionals staan niet alleen garant voor betere resultaten, maar zullen u nog veel meer voordeel opleveren:
StarIcon
AnchorIcon
ChainIcon
MegaphoneIcon

“Mensen en teams succesvol in beweging brengen is wat we bij Higher doen.”

Hoe?

De start van onze samenwerking kan bijvoorbeeld een development-traject zijn voor leidinggevenden of professionals. Of een strengths-gebaseerde assessmentsronde voor selectie of ontwikkeling. In een nadere kennismaking bespreken wij graag waarmee en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Een concrete beschrijving van de doelen die u met uw organisatie wil bereiken, is veelal de opmaat om samen te bouwen aan een strengths-gebaseerde organisatie die baanbrekende, duurzame resultaten boekt.

Een bestaande organisatie omvormen tot een strengths based organisatie is een soepel en geleidelijk proces. Met zichtbare resultaten scheppen we buy in van alle relevante stakeholders. Ontwikkelingen die we met elkaar aangaan, zijn altijd concreet, behapbaar en realiseerbaar. En het draagt er altijd direct toe bij dat het plezier in presteren zich verbreidt tot in de haarvaten van de organisatie.

Wat?

Het plezier in presteren laat uw human capital maximaal renderen. De basis voor dat plezier ligt in het herkennen, aanwenden en ontwikkelen van ieders talent. Met onze assessment-dienstverlening en development-trajecten scheppen we de ideale uitgangssituatie.