Assessments

We identificeren de talenten, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden van uw eigen medewerkers en van degenen van wie u hoopt dat zij uw organisatie zullen versterken. Dat doen we altijd met een positieve, waarderende insteek. Dat wil zeggen dat we onderzoeken wat iemand kan toevoegen aan uw organisatie, ook als hij of zij niet geschikt blijkt voor een vacante positie. Dit doet meer recht aan de kwaliteiten van deelnemers en het biedt u als opdrachtgever extra kansen voor de toekomst.
Assessments

Ontwikkel-assessment
We brengen de ambities, kwaliteiten, ontwikkelpunten en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer in kaart, met het oog op een functie en of rol bij uw organisatie, nu en in de toekomst. Al tijdens het assessment dagen wij de deelnemer uit met gesignaleerde leerpunten aan de slag te gaan. Hierdoor ervaart hij of zij wat er in een nieuwe rol gevraagd wordt en of dit dichtbij of juist wat verder van zijn of haar kwaliteiten ligt. Hier vindt u een voobeeldrapport voor een ontwikkel-assessment.

Selectie-assessment
In een tijd waarin talent steeds schaarser wordt, valt er met scherpe talent scouting een cruciaal concurrentievoordeel te behalen. De focus ligt op de mate waarin de (potentiële) kwaliteiten van de deelnemer aansluiten op een specifiek functie- of competentieprofiel en de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt. We geven een helder en eenduidig advies over de geschiktheid van de deelnemer. Daarnaast adviseren wij concreet over wat de deelnemer zelf kan doen om zich verder te ontwikkelen binnen de functie en hoe de organisatie daarbij kan ondersteunen.